مهندس کیست

مهندس کیست و مهندسی چه معنایی دارد؟

برچسب‌ها: | |

در گذر تاریخ، یک مفهوم مجسم یا انتزاعی، به مرور جای خود را به یک واژه می دهد و واژه، هرچند زیبا، نمی تواند بیانگر عمق معنا باشد. این همان ابتذال معناست.

تعبیر امروز ما از واژه “مهندس”، تعبیری مبتذل است. تعبیری سطحی که پایان تحصیل چهار ساله ی دانشگاهی را مهندسی می خواند.

اما مهندسی در معنا، به تحصیلات مرتبط نیست و یک خصیصه فردی است.

از نظر من دو ویژگی یک فرد را لایق لقب مهندس می سازد.

  • تفکر انتقادی
  • دقت نظر

تفکر انتقادی موجب می شود که جهان واقع را عمیق و منتقدانه بنگریم و این آغاز پیشرفت و انجام کارهای بدیع است.

دقت نظر هم در روند نوآوری و ابداع، مانع از خطا و اشتباه می شود.

عمیقاً باور داشته باشیم که هر لحظه ای از آسانی و رفاه در زندگی را مدیون مهندسان واقعی و متعهد هستیم.

 

چقدر این نوشته را مفید و ارزشمند می دانید؟

از راست به چپ امتیاز افزایش می یابد!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!


پاسخ دهید